Odvoz odpadu

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predstaviť služby, ktoré poskytuje naša firma v oblasti nakladania s odpadmi:

Sortiment služieb firmy ICEKO-ONYX, s.r.o. sa rozdeľuje na:

 • služby vykonávané priamo pre koncového zákazníka,
 • služby ktoré vykonávame pre mesto Banská Bystrica. Mesto v zmysle zákona o odpadoch tieto služby zabezpečuje pre obyvateľov a firmy sídliace v Banskej Bystrici.

Služby vykonávané priamo pre koncového zákazníka

 • Zber odpadu z predmetu podnikateľskej činnosti.

Firmy, pri činnosti ktorých vzniká okrem odpadu podobného komunálnemu odpadu aj odpad z podnikateľskej činnosti, si môžu u nás objednať podľa potreby nádoby 120, 240, a 1100l s pravidelným periodickým zberom.

Služby vykonávané pre mesto Banská Bystrica

Informačný plagát „Systém zberu„.

 


Odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom.

Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch.

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

1. Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou.                      

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň nasledovne:

 • Pri prenájme kontajnera VOK na dobu do troch dní včítane           1,30EUR/deň + DPH
 • pri prenájme kontajnera VOK na dobu prevyšujúcu tri dni              1,00EUR/deň + DPH
 • pri neprerušenom celoročnom prenájme VOK                                      0,70EUR/deň + DPH
 • pri krátkodobom prenájme ABROLL                                                          2,80EUR/deň + DPH
 • pri neprerušenom celoročnom prenájme ABROLL                              2,20 EUR/deň + DPH

 

2. Odvoz odpadu za jeden vývoz včítane pristavenia,

 • kontajner VOK 46,00 EUR + DPH
 • kontajner Abroll 53,00 EUR + DPH

 

3. Uskladnenie odpadu v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.

DRUH ODPADU

Základná cena za 1t

Základný poplatok

Celková cena bez DPH

Ostatný odpad – zeminy a hlušiny

3,42 EUR

0 EUR

3,42 EUR

Ostatný odpad okrem odpadu v pol. 1

50,00 EUR

7,00 EUR

57,00 EUR

Ostatný stavebný odpad vytriedený  

18,00 EUR

0 EUR

18,00 EUR

K cene za odvoz odpadu, k základnej cene za uskladnenie a k cene za prenájom je účtovaná 20% DPH.

 • Ostatný stavebný odpad vytriedený (kvadra, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba) musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najvačší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvaliu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.
 • Záloha na odvoz jedného kontajnera je 100-200 EUR, č.ú.: 1205466001/5600 Prima Banka

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 048/414 10 13 alebo faxom na čísle: 048 /414 49 08

Pracovná doba: Po-Pia............6.00 - 14.30 hod.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ceny vývozu podľa vzdialeností:

Odvozná vzdialenosť na skládku

do 15 km

do 20 km

do 25 km

do 30 km

do 35 km

vývoz VOK – 5, 7, 10 m3

46,00 EUR

66,00 EUR

86,00 EUR

106,00 EUR 

126,00 EUR

vývoz ABROLL 15, 25, 35 m3 

53,00 EUR 

75,00 EUR

97,00 EUR

129,00 EUR 

151,00 EUR

 

Uskladnenie stavebného odpadu, vytriedené zložky:

P.č.

Druh odpadu

Katalógové číslo

Cena bez DPH

DPH

20%

Cena celkom

za 1 tonu odpadu

1

Betón - bez prímesí do kusovitosti 50 cm

170101

5,40 €

1,08 €

6,48 €

2

Betón - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm

170101

7,65 €

1,53 €

9,18 €

3

Betón - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm

170101

7,65 €

1,53 €

9,18 €

4

Tehly - bez prímesí

170102

10,80 €

2,16 €

12,96 €

5

Tehly - s prímesami do 5%

170102

13,50 €

2,70 €

16,20 €

6

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

170107

18,00 €

3,60 €

21,60 €

7

Drevo

170201

22,50 €

4,50 €

27,00 €

8

Asfalty - bez prímesí do kusovitosti 50 cm

170302

6,75 €

1,35 €

8,10 €

9

Asfalty - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm

170302

8,55 €

1,71 €

10,26 €

10

Asfalty - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm

170302

8,55 €

1,71 €

10,26 €

11

Zemina a kamenivo

170504

3,42 €

0,68 €

4,10 €

12

Výkopová zemina

170506

3,42 €

0,68 €

4,10 €

13

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii

170904

18,00 €

3,60 €

21,60 €