Odvoz odpadu

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predstaviť služby, ktoré poskytuje naša firma v oblasti nakladania s odpadmi:

Sortiment služieb firmy ICEKO, s.r.o. v oblasti nakladania s odpadmi:

 

Platné rozhodnutia:
Registrácia ICEKO, s.r.o. odpady: zber, sprostredkovanie

 


Odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom.

Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch.

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

1. Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou.                      

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň nasledovne:

  • Pri prenájme kontajnera VOK na dobu do troch dní včítane           1,30EUR/deň + DPH
  • pri prenájme kontajnera VOK na dobu prevyšujúcu tri dni              1,00EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme VOK                                      0,70EUR/deň + DPH
  • pri krátkodobom prenájme ABROLL                                                          2,80EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme ABROLL                              2,20 EUR/deň + DPH

 

2. Odvoz odpadu za jeden vývoz včítane pristavenia,

  • kontajner VOK 50,00 EUR + DPH
  • kontajner Abroll 70,00 EUR + DPH

 

3. Uskladnenie odpadu v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.

DRUH ODPADU

Základná cena za 1t

Základný poplatok

Celková cena bez DPH

Zeminy a hlušiny

6,00 EUR

0 EUR

6,00 EUR

Ostatný odpad 

53,40 EUR

7,00 EUR

60,40 EUR

Zmiešané odpady zo stavieb

48,20 EUR

7,00 EUR

55,20 EUR

Ostatný stavebný odpad vytriedený  

27,00 EUR

0 EUR

27,00 EUR

K cene za odvoz odpadu, k základnej cene za uskladnenie a k cene za prenájom je účtovaná 20% DPH.

  • Ostatný stavebný odpad vytriedený (kvadra, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba) musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najvačší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvaliu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.
  • Záloha na odvoz jedného kontajnera je 100-300 EUR, IBAN: SK21 5600 0000 0012 5547 1001 Prima Banka Banská Bystrica

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 048 / 414 49 08 alebo 0905 745 793.

Pracovná doba: Po-Pia............6.00 - 14.30 hod.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ceny vývozu podľa vzdialeností:

Odvozná vzdialenosť na skládku

do 15 km

do 20 km

do 25 km

do 30 km

do 35 km

vývoz VOK – 5, 7, 10 m3

50,00 EUR

76,00 EUR

102,00 EUR

128,00 EUR 

154,00 EUR

vývoz ABROLL 15, 25, 35 m3 

70,00 EUR 

100,00 EUR

130,00 EUR

160,00 EUR 

190,00 EUR