Odvoz odpadu

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predstaviť služby, ktoré poskytuje naša firma v oblasti nakladania s odpadmi:

Sortiment služieb firmy ICEKO, s.r.o. v oblasti nakladania s odpadmi:

 

Platné rozhodnutia:
Registrácia ICEKO, s.r.o. odpady: zber, sprostredkovanie

 


Odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom.

Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch.

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

1. Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou.                      

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň nasledovne:

  • Pri prenájme kontajnera VOK na dobu do troch dní včítane           2,00EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme VOK                                      1,00EUR/deň + DPH
  • pri krátkodobom prenájme ABROLL                                                          4,00EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme ABROLL                              2,20 EUR/deň + DPH

 

2. Odvoz odpadu za jeden vývoz a pristavenie,

  • kontajner VOK vývoz 56,00 EUR + DPH
  • kontajner VOK pristavenie 15,00 EUR +DPH
  • kontajner Abroll vývoz 78,00 EUR + DPH
  • kontajner Abroll pristavenie 21,00 EUR + DPH

 

3. Uskladnenie odpadu v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.

DRUH ODPADU

Základná cena za 1t

Základný poplatok

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Zeminy a hlušiny

24,50 EUR 

10 EUR

34,50 EUR

 39,40 EUR

Ostatný odpad 

62,00 EUR

7,00 EUR

69,00 EUR

 81,40 EUR

Zmiešané odpady zo stavieb

56,00 EUR

30,00 EUR

86,00 EUR

 97,20 EUR

Stavebný odpad vytriedený  

37,00 EUR

0 EUR

37,00 EUR

 44,40 EUR

K cene za odvoz odpadu, k základnej cene za uskladnenie a k cene za prenájom je účtovaná 20% DPH.

  • Ostatný stavebný odpad vytriedený (kvadra, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba) musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najvačší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvaliu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.
  • Záloha na odvoz jedného kontajnera je 200-400 EUR, IBAN: SK21 5600 0000 0012 5547 1001 Prima Banka Banská Bystrica

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 048 / 414 49 08 alebo 0905 745 793.

Pracovná doba: Po-Pia............6.00 - 14.30 hod.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ceny vývozu podľa vzdialeností:

Odvozná vzdialenosť na skládku

do 15 km

do 20 km

do 25 km

do 30 km

do 35 km

Prvé pristavenie VOK – 5, 7, 10 m3

15,00 EUR

22,80 EUR

30,60 EUR

38,40 EUR

46,20 EUR

 

vývoz VOK – 5, 7, 10 m3

56,00 EUR

 

86,00 EUR

 

114,00 EUR

144,00 EUR

 

173,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Prvé pristavenie ABROLL 15, 25, 35 m3 

21,00 EUR

30,00 EUR

39,00 EUR

48,00 EUR

57,00 EUR

 

vývoz ABROLL 15, 25, 35 m3 

78,00 EUR

 

112,00 EUR

 

146,00 EUR

 

180,00 EUR

 

214,00 EUR