Odvoz odpadu

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predstaviť služby, ktoré poskytuje naša firma v oblasti nakladania s odpadmi:

Sortiment služieb firmy ICEKO, s.r.o. v oblasti nakladania s odpadmi:

 

Platné rozhodnutia:
Registrácia ICEKO, s.r.o. odpady: zber, sprostredkovanie

 


Odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom.

Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch.

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

1. Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou.                      

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň nasledovne:

  • Pri prenájme kontajnera VOK na dobu do troch dní včítane           2,00EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme VOK                                      1,00EUR/deň + DPH
  • pri krátkodobom prenájme ABROLL                                                          4,00EUR/deň + DPH
  • pri neprerušenom celoročnom prenájme ABROLL                              2,20 EUR/deň + DPH

 

2. Odvoz odpadu za jeden vývoz a pristavenie,

  • kontajner VOK vývoz 60,00 EUR + DPH
  • kontajner VOK pristavenie 16,00 EUR +DPH
  • kontajner Abroll vývoz 83,00 EUR + DPH
  • kontajner Abroll pristavenie 22,30 EUR + DPH

 

3. Uskladnenie odpadu v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.

DRUH ODPADU

Základná cena za 1t

Základný poplatok

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Zeminy a hlušiny (podľa akt. odberateľa)

od 12,00 EUR 

0 EUR

12,00 EUR

 14,40 EUR

Ostatný odpad 

66,00 EUR

7,00 EUR

73,00 EUR

 86,20 EUR

Zmiešané odpady zo stavieb

59,00 EUR

35,00 EUR

94,00 EUR

 105,80 EUR

Stavebný odpad vytriedený  

37,00 EUR

0 EUR

37,00 EUR

 44,40 EUR

K cene za odvoz odpadu, k základnej cene za uskladnenie a k cene za prenájom je účtovaná 20% DPH.

  • Ostatný stavebný odpad vytriedený (kvadra, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba) musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najvačší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvaliu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.
  • Záloha na odvoz jedného kontajnera je 200-400 EUR, IBAN: SK21 5600 0000 0012 5547 1001 Prima Banka Banská Bystrica

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 048 / 414 49 08 alebo 0905 745 793.

Pracovná doba: Po-Pia............6.00 - 14.30 hod.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ceny vývozu podľa vzdialeností:

Odvozná vzdialenosť na skládku

do 15 km

do 20 km

do 25 km

do 30 km

do 35 km

Prvé pristavenie VOK – 5, 7, 10 m3

16,00 EUR

24,60 EUR

33,20 EUR

41,80 EUR

50,40 EUR

 

vývoz VOK – 5, 7, 10 m3

60,00 EUR

 

92,00 EUR

 

124,00 EUR

156,00 EUR

 

188,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Prvé pristavenie ABROLL 15, 25, 35 m3 

22,30 EUR

32,10 EUR

41,90 EUR

51,70 EUR

61,50 EUR

 

vývoz ABROLL 15, 25, 35 m3 

83,00 EUR

 

120,00 EUR

 

157,00 EUR

 

194,00 EUR

 

231,00 EUR