Podmienky požičania

  • Občiansky preukaz, prípadne ďalší doklad,
  • Kaucia (stanovuje sa individuálne podľa typu stroja a ďalších podmienok),
  • Nájomné sadzby sú stanovené do 4 hod a do 24 hod,