Podmienky pre odvoz odpadu

Veľkoobjemové kontajnery:

  • Odvoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov sa vykonáva na základe uzavretej zmluvy alebo písomnej objednávky,
  • Termín pristavenia sa dojednáva telefonicky,
  • Na každý vývoz berieme zálohu, ktorej výška sa stanovuje podľa druhu odpadu a počtu vývozov,
  • K veľkoobjemovým kontajnerom poskytujeme kompletnú dokumentáciu v zmysle Zákona o odpadoch,
  • Vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje obvykle v nasledujúci pracovný deň, v mimoriadnych prípadoch vieme vývoz uskutočniť aj v deň objednania,