Kontakt

POŽIČOVŇA NÁRADIA A ODVOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOVÝMI KONTAJNERMI

ICEKO, s.r.o.
Mičinská cesta 35 - mapa
974 01 Banská Bystrica

IČO: 30 226 422
IČ DPH: SK 2020448089
IBAN: SK2156000000001255471001 Prima Banka Banská Bystrica

Registrácia: Obch. register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 8334/S
Zastúpená: Ing. Igor Cmarko, konateľ

Tel.: 048 / 414 49 08
E-mail: iceko@iceko.sk
E-mail dispečing: info@iceko.sk

 

Dispečing požičovne náradia: 0905 745 793

Dispečing pre minibágre, nakladače a plošiny: 0905 446 115

Dispečing odvozu odpadu: 0905 745 793