Kontakt

POŽIČOVŇA NÁRADIA

ICEKO, s.r.o.
Mičinská cesta 35 - mapa
974 01 Banská Bystrica

IČO: 30 226 422
IČ DPH: SK 2020448089

Tel.: 048 / 414 10 13
E-mail: iceko@iceko.sk

Dispečing požičovne náradia: 0905 745 793

Dispečing pre minibágre a nakladacie plošiny: 0905 446 115

ODVOZ ODPADU

ICEKO-ONYX, s.r.o.
Mičinská 35 - mapa
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 031 488
IČ DPH: SK2020092393

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v B.Bystrici, oddiel: Sro., vložka číslo: 5503/S

Tel.: 048 / 414 10 13
E-mail: iceko@iceko.sk

Odvoz odpadu: 048/414 10 13

Dispečing odvozu odpadu: 0905 745 793

  • ICEKO, s.r.o.
    Mičinská cesta 35
    974 01 Banská Bystrica