TITULNÁ STRÁNKA O FIRME ODVOZ ODPADU POŽIČOVŇA PRÍVESOV POŽIČOVŇA STAVEBNEJ TECHNIKY PREDAJ PRÍVESOVKONTAKT

ICEKO - ONYX s.r.o., Mičinská 35, 975 90 Banská Bystrica.

mapa

Ponukový list na odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi(.doc)

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vám ponúknuť službu, ktorú poskytuje naša firma, a to:

Abroll
odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom. Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch.

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

 • Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou.

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň nasledovne:

Pri prenájme kontajnera VOK na dobu do troch dní včítane        1,30EUR/deň + DPH
pri prenájme kontajnera VOK na dobu prevyšujúcu tri dni           1,00EUR/deň + DPH
pri neprerušenom celoročnom prenájme VOK                           0,70EUR/deň + DPH
pri krátkodobom prenájme ABROLL                                         2,80EUR/deň + DPH
pri neprerušenom celoročnom prenájme ABROLL                      2,20 EUR/deň + DPH

 • Odvoz odpadu za jeden vývoz včítane pristavenia,

 •          kontajner VOK       41,50 EUR + DPH

          kontajner Abroll      48,10 EUR + DPH
 • Uskladnenie odpadu v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.
 • DRUH ODPADU Základná cena za 1t Základný poplatok Celková cena bez DPH
  Ostatný odpad – zeminy a hlušiny 1,90 EUR
  0 EUR 1,90 EUR
 • Ostatný odpad okrem odpadu v pol. 1 38,60 EUR 6,64 EUR 45,24 EUR
 • Ostatný stavebný odpad vytriedený 9,86 EUR 0 EUR 9,86 EUR

DRUH ODPADU

Základná cena za 1t

Základný poplatok

Celková cena bez DPH

Ostatný odpad – zeminy a hlušiny

2,09 EUR

0 EUR

2,09 EUR

Ostatný odpad okrem odpadu v pol. 1

38,60 EUR

6,64 EUR

45,24 EUR

Ostatný stavebný odpad vytriedený  *

10,85 EUR

0 EUR

10,85 EUR

K cene za odvoz odpadu, k základnej cene za uskladnenie a k cene za prenájom je účtovaná 20% DPH.

 • Ostatný stavebný odpad vytriedený (kvadra, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba) musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najvačší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvaliu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.
 • Záloha na odvoz jedného kontajnera je cca 170 EUR, č.ú.: 1205466001/5600 Dexia

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 048 / 414 10 13 alebo faxom na čísle 414 49 08.

Pracovná doba: Po-Pia............6.00-14.30 hod

Tešíme sa na spoluprácu.                                                          

 

Odvozná vzdialenosť na skládku

do 15 km

do 20 km

do 25 km

do 30 km

do 35 km

vývoz VOK - 7 t , 5 t , 3 t

41,50 EUR

49,80 EUR

58,10 EUR

66,40 EUR

74,70 EUR

vývoz ABROLL

48,10 EUR

56,40 EUR

64,70 EUR

73,00 EUR

81,30 EUR


 KONTAKTY

ICEKO-ONYX, s.r.o.
Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica
 
telefón a záznamník: 048 / 414 10 13
fax: 048 / 414 49 08
non-stop dispečing požičovňa 0905 745 793
iceko@iceko.sk